NUVO modelovereenkomsten aangepast

Er zijn diverse wijzigingen doorgevoerd. Vanaf nu moet bijvoorbeeld in alle vormen van de overeenkomsten zoveel mogelijk duidelijkheid gegeven worden waar, maar ook wanneer een werknemer werkt.

Daarnaast zijn de bepalingen aangepast over het verbod op nevenwerkzaamheden. Nevenwerkzaamheden verbieden mag alleen als de werkgever daarvoor een rechtsvaardigheidsgrond heeft. De wetgever noemt als voorbeeld een belangenconflict of wanneer een werknemer teveel uren werkt waardoor dit in strijd is met de ARBO-wet.  De werknemer moet nog wel de nevenwerkzaamheden melden.

Voor de nieuwe modeldocumenten en een toelichting per document klik hier Modeldocumenten – NUVO