Nieuwe bestuursleden gezocht!

Vanaf november is er weer plek voor optiekondernemers m/v die ervoor voelen om als bestuurder mee te helpen de belangen van de optiekbranche te behartigen. De NUVO is op zoek naar twee kandidaten. De leiding van de vereniging berust bij het bestuur, wat betekent dat je veel invloed hebt op de koers van de NUVO.

Bij vacatures in het NUVO-bestuur en in de NUVO-segmentbesturen kunnen leden zichzelf kandidaat stellen, dan wel kandidaten voordragen. Kandidaten voor verkiezing in een van deze organen worden getoetst door de verkiezingscommissie.

Hoeveel tijd kost het?
Het bestuur van de NUVO vergadert zes avonden per jaar in Het Optiekcentrum in Houten. Eénmaal per jaar, in de regel op een maandagavond in november, legt het bestuur op de ALV verantwoording af aan de leden en vraagt het goedkeuring voor de koers. Incidenteel zijn er representatieve optredens. Inclusief reistijd, voorbereidingstijd op vergaderingen en tijd voor inlezen op onderwerpen schatten we zo’n 30 uur per jaar.

De NUVO is op zoek naar…

Segment 1 één kandidaat
Segment 2 één kandidaat

Ieder segment kiest zelf zijn vertegenwoordigers in het bestuur van de NUVO. Het bestuur bestaat uit in totaal negen personen. Bekijk hier de uitleg over de segmenten. Voor details, neem contact op met Bas de Nes via bne@nuvo.nl of bel 088 077 1100.

Het is natuurlijk belangrijk dat je als bestuurslid achter het doel van de vereniging staat. Bekijk hier het profiel NUVO bestuursleden.

Heb je interesse? Stuur dan voor 4 oktober 2022 een mail naar info@nuvo.nl om zo het aanmeldformulier te ontvangen. De aangeleverde informatie zal vertrouwelijk worden behandeld.