Heroprichting Nederlandse Associatie Leveranciers brilmonturen

Na een jarenlange afwezigheid hebben een aantal leveranciers besloten om de Nederlandse Associatie van Leveranciers van Brilmonturen (NAM) opnieuw op te richten. De NAB en de NAC zijn nooit verdwenen. Vreemd dus dat in deze uitdagende en snel veranderende markt er niet eerder een initiatief is ontstaan om de NAM nieuw leven in te blazen, aldus het bestuur.

De ontwikkelingen op optiekbeurs gebied hebben er toe bijgedragen deze beslissing te nemen, mede ook om zo als vereniging nauw betrokken te blijven bij en een stem te hebben in de ontwikkelingen van een eventuele landelijke optiekbeurs voor 2023. Naast het bovenstaande zijn er uiteraard veel meer punten waar de NAM als vereniging een bijdrage aan kan leveren. Denk hierbij aan het genereren en delen van relevante marktgegevens, gesprekspartner tussen monturenleveranciers en overige belangenorganisaties binnen de optiek, wet- en regelgeving.

Inmiddels hebben de eerste leveranciers zich gemeld en klinken er uit de markt positieve berichten over dit nieuwe initiatief. We hopen en gaan er van uit dat dit initiatief ondersteund wordt door een groot deel van de monturen en accessoire leveranciers die momenteel actief zijn op de Nederlandse optiekmarkt en hopen deze dan ook binnenkort te verwelkomen binnen de vereniging.

Het bestuur, zoals bepaald tijdens de oprichtingsvergadering, zal bestaan uit:

  • Sander van de Meeberg (Voorzitter)
  • Erik Jukkema (Penningmeester)
  • Jeroen Timmer (Secretaris)