Leerling in dienst? Vraag subsidie aan!

Vanaf 2 juni 2022 is het weer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de Subsidieregeling Praktijkleren. Voor leerlingen die bij jouw bedrijf in dienst zijn, kun je gebruik maken van de Subsidieregeling Praktijkleren. Deze subsidieregeling heeft tot doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De subsidie is een compensatie voor de kosten die een werkgever maakt voor praktijkbegeleiding.

Het subsidiebedrag per gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats bedraagt maximaal € 2.700. Elk moment van het studiejaar kan iemand starten bij een werkgever. De werkgever ontvangt subsidie naar verhouding van de periode dat deze de begeleiding heeft verzorgd (ook indien een leerling eerder stopt).

Aanvragen van de subsidie
De subsidie kan worden aangevraagd na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar, tijdens de daarvoor geldende aanvraagperiode. De subsidie kan worden aangevraagd via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Meer informatie over de aanvraagprocedure vind je op de website van het RVO.

Voor meer informatie zie de NUVO website: Subsidie voor leerlingen – NUVO