In memoriam: Rob Boon

Met verdriet hebben wij kennisgenomen van het overlijden van Rob Boon. Op donderdag 28 april 2022 is hij overleden in aanwezigheid van iedereen die belangrijk voor hem was.

Rob Boon was de oprichter van het gelijknamige bedrijf Brilmode Rob Boon. Het bedrijf groeide gestaag en heeft vandaag de dag acht filialen waaronder in Breda en Dordrecht. Rob was daarnaast lid van de verkiezingscommissie van de NUVO en bestuurslid van de stichting Zienderogen. Op 8 november 2010 werd hij benoemd tot erelid van de NUVO.

Rob is 69 jaar geworden. In de aankomende Oculus volgt een uitgebreid in memoriam. 

De NUVO-bestuursleden en -medewerkers wensen de nabestaanden veel sterkte toe.