Iedere werknemer goed geïnformeerd door bedrijfsreglement

In de arbeidsovereenkomsten tussen werkgever en werknemer is al veel vastgelegd. Is het een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd? De werktijden, de standplaats, het loon, het aantal vakantiedagen enzovoort. Maar niet alle afspraken over arbeidsvoorwaarden staan in de individuele arbeidsovereenkomst. Sommige zaken zijn meer algemeen en betreffen alle personeelsleden.

De optiekbranche heeft geen CAO, maar moet wel voldoen aan de informatieplicht uit de EU-richtlijn ‘transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’. Het is daarom noodzakelijk om aanvullend op de individuele arbeidsvoorwaarden het een en ander vast te leggen in een personeelsreglement. Daarbij gaat het over informeren over de wettelijke bepalingen ten aanzien van verlof (vakantie en verlof arbeid en zorg) en het vastleggen van de aanvullende bepaling bovenwettelijke vakantiedagen en bijzonder verlof. Ook is het noodzakelijk om binnen het optiekbedrijf één lijn te trekken van personeel waarbij de oude CAO nog wel van toepassing is verklaard en personeel waarbij dat niet het geval is.

De oude CAO is inmiddels achterhaald als het gaat om kraamverlof. Daarvoor is een nieuwe wettelijke regeling, namelijk het geboorteverlof. Daarnaast was de oude CAO niet duidelijk over bijzonder verlof en dat gaf in de praktijk regelmatig vragen over dagen waarover niets wettelijk geregeld was en hoe het toegepast moest worden. Het gaat bijvoorbeeld over vrije dagen bij verhuizing. Heb je dan sowieso recht op 1 dag of alleen als de dag valt op een dag dat  een werknemer normaal gesproken zou werken. Door dit goed vast te leggen, voorkom je discussie.

Het personeelsreglement is onderdeel van het bedrijfsreglement en kan naast regels over verlof ook gebruikt worden voor andere zaken, bijvoorbeeld het afsluiten van het pand, het gebruik van de computer,  enzovoort.  Voor leden heeft de NUVO een modeldocument wat aan te passen is naar eigen inzicht. Dat is hier te Bedrijfsreglement – NUVO