Coronavirus: aanvullende regelingen kabinet

Coronavirus: aanvullende regelingen kabinet- In aanvulling op de eerder afgekondigde maatregelen maakte het kabinet op 17 maart een reeks aanvullende maatregelen bekend. We lichten er twee uit die voor ondernemers in de optiekbranche van belang kunnen zijn.

Coronavirus: aanvullende regelingen kabinet
WW-premiedifferentiatie

Sinds 1 januari 2020 betalen werkgevers een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. Ook moet de hoge WW-premie worden betaald voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is, zoals in de zorg. Het kabinet bereidt een aanpassing voor om deze effecten weg te nemen.
Voorts hebben werkgevers tot 1 april 2020 de tijd om een vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen, om te voldoen aan de voorwaarden voor de lage WW-premie. Vanwege het coronavirus wordt deze periode verlengd tot 1 juli 2020.

Lees hier meer.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinancieringsregeling (GO). Het kabinet stelt voor om het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO worden zowel het mkb als grote ondernemingen geholpen door een 50%-garantie op bankleningen en bankgaranties, van minimaal € 1,5 miljoen tot maximaal € 50 miljoen euro per onderneming. Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar € 150 miljoen.

Meer lezen over de gevolgen van het coronavirus in de optiekbranche:
Klik hier om het oogmeetprotocol te bekijken dat de NUVO op 16 maart 2020 aan leden ter beschikking heeft gesteld.
Klik hier om meer te lezen over het informatiepakket dat de NUVO heeft samengesteld rondom corona.
Klik hier om meer te lezen over Optiekondernemers en corona: FAQ