ALV staat achter koers NUVO

Houten, maandag 18 november 2019 – NUVO-leden hebben hun fiat gegeven aan de koers die hun brancheorganisatie vaart. Dat mag je rustig concluderen na afloop van een rimpelloze Algemene Ledenvergadering. Zowel de bestuurlijke verantwoording over 2018 als het driejarenplan kregen instemming van de aanwezige leden.

Jaarverslag, begroting en toekomstvisie staan elk jaar op het programma. Financiële verantwoording over 2018 en begroting voor 2020… het klinkt misschien niet zo opwindend, maar de stukken zijn ook essentiële ijkpunten voor een democratisch georganiseerde vereniging. Mede dankzij een degelijke voorbereiding van bureaumedewerkers en penningmeester konden de stukken – net als het NUVO Beleidsplan voor 2020-2022 – rekenen op de unanieme instemming van de vergadering.

Hoera!
Maar de NUVO trakteerde de aanwezige leden ook op een boeiende spreker. Harry Bijl, ‘inspirator’ bij onze grote zusterorganisatie InRetail, schetste de toekomst van de interactie tussen consument en winkel, zowel steen als online. Alle aanwezigen kregen een exemplaar van zijn boek ‘Hoera, ik heb een winkel!’

Tot ziens en welkom
De ALV 2019 was er ook een van afscheid en nieuwe gezichten. Tyra Lunze en Muus Sijbrants zagen hun bestuurstermijn aflopen en stelden zich niet opnieuw herkiesbaar. De vergadering koos met unanieme stemmen Diana Zuidweg en Jeroen van Esdonk als hun vervangers. Muus Sijbrants, die zich maar liefst drie termijnen bestuurlijk heeft ingezet voor de NUVO, werd door de vergadering benoemd tot Lid van Verdienste.

Keurmerk weer helemaal bij de tijd
NUVO-voorzitter Rob Tokkie had ook nog een primeurtje: het nieuwe design van het NUVO Keurmerk. Voortaan staat het jaartal er prominent op. Elk jaar krijgt de sticker nieuwe kleuren. Met de vermelding van het woord ‘Gediplomeerd’ is een wens vervuld die leden hebben geuit in het NUVO Klanttevredenheidsonderzoek.

Informeel
De rondvraag was tekenend voor de goede sfeer waarin de vergadering verliep: inhoudelijk (‘Wat zijn precies de criteria voor de verkiezing van de Beste Optiekstudent?’) en belangstellend (‘Hoe heb je je eerste jaar als voorzitter ervaren, Rob?’) De meeste leden bleven na afloop nog even informeel napraten. Zien we je ook bij de ALV van 2020?