NUVO Bestuur: Tot ziens en welkom

Nieuw in het NUVO-bestuur: Diana Zuidweg en Jeroen van Esdonk

Houten, maandag 18 november 2019 – Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NUVO namen twee bestuursleden afscheid en traden twee nieuwe bestuursleden aan.

Tyra Lunze zat sinds 2016 in het bestuur namens segment 1. Muus Sijbrants trad in 2010 toe tot het bestuur en diende vervolgens maar liefst drie termijnen. Beiden zagen hun bestuurstermijn aflopen en stelden zich niet opnieuw herkiesbaar. De vergadering koos unaniem Diana Zuidweg (segment 1) en Jeroen van Esdonk (segment 2) als hun vervangers.

Muus Sijbrants werd door de vergadering – eveneens met unanieme stemmen – benoemd tot Lid van Verdienste van de NUVO.