Wettelijke wijzigingen 2024

Per 1 januari 2024 zijn er een aantal wettelijke wijzingen die voor belang zijn voor de (optiek)ondernemer. We nemen je hier graag in mee.

Nieuwe premiepercentages WGA en Ziektewet 2024
De nieuwe premiepercentages voor de WGA en de Ziektewet voor 2024 zijn bekend. Met de premiewijzer van het UWV kun je zelf berekenen wat de nieuwe premie is. Als je in 2024 eigenrisicodrager blijft of wilt worden dan betaal je geen premie. De gemiddelde premiepercentages voor zowel de WGA als de Ziektewet dalen in 2024 voor het eerst sinds jaren. Het gemiddelde percentage van de WGA daalt van 0,87% in 2023 naar 0,77% in 2024. Het gemiddelde percentage van de Ziektewet daalt van 0,66% in 2023 naar 0,45% in 2024.

Streep door compensatie transitievergoeding bij beëindiging vanwege ziekte werkgever
Kleine werkgevers die de activiteiten van hun onderneming beëindigen vanwege pensionering of overlijden hebben, onder voorwaarden, recht op compensatie van de transitievergoeding. Besloten is dat het onderdeel compensatie bij bedrijfsbeëindiging vanwege ziekte van de werkgever niet in werking treedt. Reden hiervoor is dat het niet mogelijk is gebleken om tot een werkbaar sociaal-medisch kader te komen om ziekte van de werkgever te beoordelen.

Onbelaste reiskostenvergoeding gaat omhoog
In het Belastingplan 2023 is aangekondigd dat de maximale gericht vrijgestelde reiskostenvergoeding € 0,22 gaat bedragen. In het Belastingplan 2024 staat te lezen dat dit bedrag € 0,23 wordt.

Vrije ruimte werkkostenregeling
Vanaf 1 januari 2023 was het percentage van de eerste schijf van de vrije ruimte van de werkkostenregeling verhoogd van 1,7% naar 3%. Vanaf 1 januari 2024 wordt dit percentage weer verlaagd van 3% naar 1,92%. De berekening van de hoogte van de vrije ruimte is met de verhoging van het percentage in de eerste schijf abusievelijk niet aangepast. Dit wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 hersteld, staat in de Overige fiscale maatregelen 2024.