Q&A: Werknemers en het coronavirus

Het kan natuurlijk gebeuren: je werknemer is besmet geraakt met het coronavirus. Wat zijn de volgende stappen? Welke vorm van contact is er geweest tussen de werknemer en de klanten in de winkel? Hieronder beantwoorden we vragen over onder andere loon doorbetalen tijdens quarantaine en wat er gebeurt als je medewerker een positieve uitslag ontvangt.

Wat gebeurt er bij een positieve uitslag van mijn medewerker?
Wanneer een personeelslid positief is getest, start de GGD een bron-en contactonderzoek. Bij een positieve testuitslag van één of meerdere van je werknemers is het voor de andere werknemer(s) maar ook voor jou als werkgever prettig om direct advies te krijgen. Zo wordt het toenemen van besmettingen voorkomen. In het bron- en contactonderzoek wordt gekeken naar met wie het besmette personeelslid in contact is geweest vanaf de eerste verschijnselen en 48 uur daarvoor.

Adviezen uit sectorplan optiek opvolgen
De GGD onderscheidt contacten in drie categorieën: 1. huisgenoten, 2. overige nauwe contacten (personen die langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact hadden met de besmette persoon) en 3. overige contacten. Onder overige contacten vallen personen die langdurig contact (langer dan 15 minuten) hadden met de besmette persoon op meer dan 1,5 meter afstand in dezelfde ruimte, bijvoorbeeld op kantoor. Wanneer de adviezen uit het sectorplan optiek worden opgevolgd, valt klantcontact dus onder ‘overige contacten’.

De GGD zorgt ervoor dat overige contacten worden geïnformeerd over de vaststelling van COVID-19 bij een persoon in hun omgeving. Zij hoeven niet tien dagen thuis te blijven/werken, maar moeten wel rekening houden met algemene maatregelen om besmetting te voorkomen. Bekijk hier alle adviezen die worden gegeven aan deze groep.

Mijn medewerker gaat op vakantie naar het buitenland, wat nu?
Het allerbelangrijkste advies is: communiceer met medewerkers voordat deze op vakantie gaan over wat de gevolgen (kunnen) zijn.
Gaat de werknemer naar een geel gebied? Dat betekent dat de medewerker na thuiskomst niet in quarantaine hoeft en dus gewoon weer aan het werk kan. Gaat de reis naar een land met de kleurcode oranje dan mag dat volgens de overheid alleen als de reis echt noodzakelijk is. Vakantie vieren in landen met kleurcode oranje valt daar niet onder. Een reis naar een land met kleurcode rood raadt de overheid af, omdat de situatie daar levensbedreigend kan zijn.  Je kunt een medewerker niet verbieden om naar een oranje of rood gebied te gaan, maar je mag dit uiteraard wel bespreken en het afraden. Als werkgever heb je tenslotte ook zorgplicht naar de rest van het bedrijf. Omdat de  kleurcodes per land en de bijbehorende reisadviezen continu wijzigen is het belangrijk om te weten waar je de meeste actuele informatie kunt vinden. Kijk hiervoor op de website www.nederlandwereldwijd.nl. Hier vind je de kleurcode per land en de meest up-to-date reisadviezen.

Moet ik het loon doorbetalen als mijn werknemer in quarantaine zit?
De situatie is duidelijk als een werknemer positief getest is en om die reden in quarantaine zit: het loon moet dan doorbetaald worden. Hij is immers ziek. Hoe zit het dan als een werknemer uit voorzorg in quarantaine moet, omdat een huisgenoot klachten heeft, een coronatest laat doen of zelfs positief getest is? Aangezien dit een overheidsmaatregel is, geldt ook hier dat de werknemer(s) recht hebben op loondoorbetaling. Ga eerst na of het mogelijk is om werkzaamheden thuis te kunnen doen (bijvoorbeeld bestellingen verwerken, afspraken inplannen). De werknemer verricht dan werk waarvoor hij betaald krijgt. In de optiek is dit misschien lastig. Ga samen in gesprek om te kijken naar een passende oplossing.

Als een medewerker er voor kiest om naar het buitenland te reizen, neemt deze hiermee bewust een risico dat quarantaine bij terugkomst verplicht is (of tijdens het verblijf in het buitenland verplicht is geworden).  Het gevolg hiervan kan zijn dat er geen recht is op loon tijdens de quarantaineperiode. Het is wel mogelijk om afspraken te maken over bijvoorbeeld het opnemen van verlofuren/vakantiedagen, voor de duur van de quarantaine.

Ook hierbij geldt, blijf met de medewerkers in gesprek en maak voor vertrek goede afspraken. Wijs hen op de website www.nederlandwereldwijd.nl en dat een reisadvies en het advies rondom quarantaine kan wijzigen.