Waarom controleren we elk jaar uw diploma? Keurmerk-eisen aangescherpt: van 32 naar 38 uur

Jaarlijks krijgt u als lid van de NUVO een diploma-inventarisatieformulier van ons toegezonden. Op dit formulier staan de namen van de bij ons bekende werkzame gediplomeerde opticiens, contactlensspecialisten en optometristen van een winkel. Wat moet u doen met dit formulier en waarom sturen we dit ieder jaar weer naar u toe?

Als een persoon op dit formulier staat vermeld, dan hebben wij een goedgekeurd kopie-diploma van die persoon in ons bezit. Kloppen de gegevens op het inventarisatieformulier nog steeds, dan hoeft u het formulier alleen nog maar te ondertekenen en aan ons te retourneren. Heeft u een of meerdere nieuwe medewerkers in dienst die u ook vermeld wilt zien, vul dan het formulier aan met de naam of namen van deze personen aangevuld met kopieën van de relevante diploma’s. Onderteken ook daarna het formulier en stuur het aan ons terug. U kunt hierbij gebruik maken van ons antwoordnummer waardoor u de frankeerkosten bespaart.

Deze inventarisatie is een jaarlijks terugkerende operatie. De bezetting in uw winkel kan veranderen. Om ook richting consumenten garanties te kunnen bieden, controleren wij daarom jaarlijks of in een winkel minimaal 38 uur per week (was voorheen 32 uur) een gediplomeerd opticien of optometrist aanwezig is. Voldoet uw winkel aan deze eis, dan ontvangt u de NUVO Keurmerk-sticker met het nieuwe jaartal.