Verwijsbrief van huisarts voor oogarts niet altijd nodig

Als uit een oogmeting blijkt dat de visus niet goed is of de oogdruk te hoog, dan is het nodig dat een klant onderzocht wordt door de oogarts. In dat geval adviseer je de klant om de huisarts te bezoeken voor een verwijsbrief voor de oogarts. Maar wist je dat dit niet meer altijd nodig is?

Ben je een KP-geregistreerde optometrist of heb je een KP-geregistreerde optometrist in de winkel, dan mag hij of zij een klant rechtstreeks doorverwijzen naar de oogarts.
Let op! Dit is dus alleen van toepassing op een KP-geregistreerde optometrist. In alle andere gevallen (opticien, contactlensspecialist of niet KP-geregistreerde optometrist) blijft een verwijsbrief van de huisarts wel nodig. Anders wordt een consult van de oogarts niet vergoed door de zorgverzekering.

Wie doet wat binnen het optiekbedrijf? In de notitie ‘Oogzorg in het Optiekbedrijf’ bieden NUVO, OVN en ANVC helderheid welke diensten en deskundigheid van de diverse beroepsbeoefenaren in het optiekbedrijf verwacht kunnen worden. En welke verwijsafspraken kunnen bijdragen aan veilige, zinnige en zuinige oogzorg. Kijk voor meer informatie op https://www.nuvo.nl/kwaliteit/wie-doet-wat-binnen-het-optiekbedrijf/