Spooknota in omloop

Als u een ‘factuur’ heeft ontvangen van Web Registraties Nederland mag u deze weggooien.

Het is weer bijna vakantietijd en criminelen proberen hun slag te slaan. Op dit moment is er een spooknota van Web Registraties Nederland in omloop. Door te betalen zit u vast aan de diensten van dit bureau. Heeft u de spooknota ook ontvangen? Laat deze factuur dan onbetaald en gooi het in de prullenbak!

NUVO-leden die twijfelen aan de rechtmatigheid van een ontvangen nota of aanbieding voor een advertentie, of die andere vragen over acquisitiefraude hebben, kunnen contact opnemen met de ledenservice van de NUVO, te bereiken via info@nuvo.nl of telefonisch op 088-0771100.

Kijk voor een actueel overzicht op www.fraudehelpdesk.nl.