Nieuwe ereleden: Rob Tokkie en Ronald Renaud

Tijdens de ALV vorig jaar namen Rob Tokkie en Ronald Renaud afscheid van het NUVO-bestuur. Gisteren zijn ze officieel benoemd tot erelid van de NUVO. Erelid is de persoon die zich in meer dan bijzondere zin verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging en zich bovengemiddeld heeft ingespannen voor de behartiging van de belangen van de vereniging in het bijzonder en de optiekbranche in het algemeen. Ze ontvingen het gouden speldje tijdens hun afscheidsdiner. Gefeliciteerd allebei!

Benieuwd naar de overige ereleden? Kijk hier.