Reactie Grapperhaus

Op 5 juli heeft de NUVO een brief geschreven aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid om aandacht te vragen voor het toenemend aantal inbraken en overvallen in optiekzaken waarbij grof geweld wordt gebruik. De NUVO verzocht de minister dit probleem kenbaar te maken bij en te behandelen tijdens het overlegorgaan tussen justitie/politie/retail. Ons verzoek is serieus opgepakt door het ministerie.

Op 19 augustus jl. ontvingen we van het Afdelingshoofd High Impact Crimes, namens de minister, een reactie op ons schrijven. Hieruit blijkt dat onze brief is besproken in een periodiek overleg, waarin het OM en de politie vertegenwoordigd zijn. Daarnaast is gekeken of er branches zijn die ervaring hebben met vergelijkbare criminaliteitsvormen en die voor onze branche interessant kunnen zijn. We worden in contact gebracht met de betreffende beveiligingscommissie. Ook gaat de minister ons in contact brengen met de Landelijk Overval Coördinator bij de politie. In overleg met deze partijen kunnen onze vragen aan de orde komen en kan worden verkend hoe onze branche verder kan worden ondersteund. Ook gaat onze brief en het vervolg daarop ter sprake gebracht worden in de Taskforce Overvallen.

“We zijn blij dat de minister het probleem in onze branche serieus neemt”, aldus Bas de Nes. “We gaan in gesprek met de partijen die ons zijn geadviseerd. Uiteraard houden we jullie hiervan op de hoogte.”

We roepen onze leden op, het altijd bij ons te melden als je in je winkel te maken hebt met een inbraak of overval. Bel met de NUVO Ledenservice op 088 – 077 1100 of mail naar info@nuvo.nl