ALV NUVO – Nieuwe én vertrouwde gezichten in het bestuur

De jaarlijkse ALV van de NUVO is weer achter de rug. De ALV van dit jaar stond in het teken van het afscheid van Marc Asselbergs, die voor het laatst de voorzittershamer hanteerde. Rob Tokkie, die in het vorige bestuur al de functie van penningmeester bekleedde, volgt Marc op.

Marc Asselbergs was ruim 18 jaar actief in het bestuur van de NUVO, waarvan 11 jaar als voorzitter. Tijdens de ALV werd Asselbergs met unanieme stemmen benoemd tot erelid van de NUVO.

NUVO-bestuurslid Stan Hillenaar (segment 1) heeft te kennen gegeven zich niet langer kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie. Naast optiekondernemer is Hillenaar ook fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad van zijn woonplaats Doesburg. Daarmee is zijn tijd ruimschoots gevuld.

Voorafgaande aan het officiële gedeelte van de ALV was het woord aan Siemon Krol met een (helaas) actueel onderwerp: winkeldiefstal – en uiteraard wat eraan te doen is.

Tijdens de ALV zelf, die strak volgens dienstregeling verliep, werd naast de verkiezing van drie nieuwe bestuursleden en de nieuwe voorzitter de goedkeuring van de leden gevraagd (en gekregen) voor de concept-notulen van de ALV 2017, enkele reparaties in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging en het Jaarverslag 2017 van de NUVO. Ook de financiële verantwoording van het boekjaar 2017, de contributie voor 2019 en de begroting voor 2019 konden op instemming van de leden rekenen.

Het nieuwe bestuur van de NUVO is met ingang van 1 december 2018 weer op volle sterkte: