Wijzigingen wettelijk minimumloon per 1 januari 2022

Tweemaal per jaar worden de bedragen van het wettelijk minimumloon aangepast: op 1 januari en op 1 juli. Per 1 januari 2022 zijn de brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon verhoogd. Ook de bedragen voor BBL-leerlingen zijn gewijzigd.

Klik hier voor de bedragen van het minimumloon per 1 januari 2022.

Klik hier voor de bedragen van het minimumloon voor BBL-leerlingen per 1 januari 2022.