Welkom nieuwe bestuursleden

Houten, 28 november 2022 – Op de ALV van 28 november konden de NUVO-leden hun stem uitbrengen op twee nieuwe bestuursleden. Ook werd er gestemd op bestuursleden die hun termijn verlengen, op leden voor de verkiezingscommissie, en namen we afscheid van twee bestuursleden.

Bestuursleden

We heten twee nieuwe bestuursleden van harte welkom. Johannes Veldhoen van Klein Optiek in Apeldoorn wordt bestuurslid voor segment 2. Raphael Kriek van Kriek Optiek in Nieuw Vennep gaat segment 1 vertegenwoordigen in het bestuur. Gefeliciteerd!

Kees Beeks stelde zich herkiesbaar voor zijn vierde zittingstermijn in het NUVO bestuur. De ALV stemde over deze herbenoeming, en we mogen hem feliciteren met een nieuwe termijn in het bestuur!

Verkiezingscommissie
Hans van der List van Eyewellness in Breda stelde zich herkiesbaar voor een vierde termijn als lid van de verkiezingscommissie namens segment 1. Lex Uilenbroek van Federmann in Haarlem heeft zich verkiesbaar gesteld als lid van de verkiezingscommissie namens segment 2. Na de stemronde, konden we ook deze ondernemers feliciteren met een nieuwe termijn.

Afscheid
Tijdens de ALV namen we afscheid van twee bestuursleden die allebei sinds 2019 in het NUVO bestuur zaten. Voor segment 1 namen we afscheid van Diana Zuidweg. Voor segment 2 namen we afscheid van Jeroen van Esdonk. Tijdens de ALV werden ze bedankt voor hun inzet.