Voorschot aanvragen voor subsidieregeling praktijkleren

Mbo-leerlingen in dienst? Je kunt gebruikmaken van de subsidieregeling praktijkleren én dit jaar voor het eerst alvast een voorschot aanvragen. Deze subsidieregeling heeft tot doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De subsidie is een compensatie voor de kosten die een werkgever maakt voor praktijkbegeleiding.

De Subsidieregeling Praktijkleren is een compensatie voor de kosten die een werkgever maakt voor praktijkbegeleiding en kan worden aangevraagd na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar. Nieuw dit jaar is dat werkgevers alvast een voorschot kunnen aanvragen via de website van de RVO. Je kunt een voorschot aanvraag indienen van 2 juni 2020, 9:00 uur tot en met 30 juni 2020, 17:00 uur. De voorschotaanvraag wordt elektronisch ingediend via een aanvraagformulier op rvo.nl/praktijkleren.

Je kunt een voorschot op de definitieve subsidie aanvragen voor studiejaar 2019/2020 als je begeleiding bij de beroepspraktijkvorming hebt gegeven in de periode van 1 augustus 2019 tot en met 31 maart 2020. De voorwaarden voor het voorschot zijn hetzelfde als voor de definitieve aanvraag subsidieregeling. Wanneer je een voorschot aanvraagt, ben je ook verplicht om uiterlijk 16 september 2020 om 17:00 een definitieve aanvraag voor de subsidie praktijkleren in te dienen. Het voorschot wordt verrekend met de definitieve subsidie. Wanneer je geen definitieve aanvraag indient, zal het voorschotbedrag worden teruggevorderd. De definitieve aanvraag subsidieregeling kun je aanvragen vanaf 1 juli, 9:00 uur tot en met 16 september 2020, 17:00 uur.

Meer nieuws lezen? Check onze actueel pagina!