Update sectorplan optiek

Update sectorplan optiek

Geachte NUVO leden,

Vorige week hebben wij u geïnformeerd over de totstandkoming van het sectorplan. Dit sectorplan is tot stand gekomen in samenwerking met onze partners Centrop, Optitrade, ANVC en GrandVision en Hans Anders. Wij zijn als initiatiefnemers van dit sectorplan in afwachting en in spanning als het gaat om de terugkoppeling van het Ministerie van Economische Zaken. Wij proberen onze invloed zo goed mogelijk aan te wenden om spoedig te mogen vernemen waar we staan als branche.

Wij hebben de afgelopen dagen gezien dat niet iedereen in de markt zich houdt aan de nu geldende voorschriften, bijvoorbeeld als het gaat om de oogmeting. Als alternatief voor de 1.5 meter maatregel wordt soms een mondkapje ter compensatie gebruikt. Hoewel ook in het ingediende sectorplan tal van oplossingen zijn benoemd waarbij ook mondkapjes worden gebruikt, is er vanuit de overheid VWS/EZK/RIVM nog geen akkoord om een andere werkwijze toe te passen. Het vooruitlopen op een toekomstige situatie brengt risico’s met zich mee voor onze sector.

De NUVO heeft in het sectorplan rekening gehouden met het gebruik van mondkapjes. Om die reden is er een voorziening getroffen die het onze leden mogelijk zal maken om via de NUVO in een eventuele behoefte van mondkapjes te kunnen voorzien. Het gaat hier dan om een eenmalige actie die erop gericht is de optiekondernemer wat extra tijd te geven om mondkapjes te verkrijgen vanuit de reguliere kanalen. U krijgt hier vanzelf nadere informatie over.

Ook heeft de NUVO gewerkt aan de ontwikkeling van een uitgebreid pakket aan communicatiematerialen ter ondersteuning van de winkelacitiveiten. Dit is een digitaal communicatiepakket dat direct online beschikbaar zal zijn zodra het sectorplan is goedgekeurd of zodra er andere ontwikkelingen zijn waardoor we het pakket kunnen inzetten. Ook hier krijgt u automatisch bericht van.

Kortom: wij zitten niet stil en proberen continu vooruit te kijken en waar mogelijk te anticiperen. Wij voelen ons net als u ongemakkelijk bij het feit dat we nog niet bevestigd hebben gekregen wat de nieuwe regels kunnen gaan worden voor onze sector. Wij hopen dit snel duidelijk te hebben. Tot die tijd blijven we u goed informeren. Heeft u een vraag? Laat het ons dan weten!

Rob Tokkie

Voorzitter NUVO