Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL), de opvolger van de TOGS

Op dinsdag 30 juni is de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) ingegaan. De tegemoetkoming is voor mkb-ondernemers en zzp’ers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Ondernemers die voor de TOGS-regeling in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruikmaken van de TVL. Ze moeten daarvoor wel opnieuw een aanvraag indienen.

De regeling is specifiek gericht op ondernemers in het mkb die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van vaste doorlopende kosten, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. De ondernemer moet ten minste 4000 euro vaste lasten hebben over de periode juni, juli, augustus en september 2020 en minstens 30% omzetverlies hebben om voor de regeling in aanmerking te komen. In tegenstelling tot de TOGS is de tegemoetkoming geen vast bedrag. Het bedrag is afhankelijk van het omzetverlies en de omvang van de vaste lasten. Loonkosten horen hier niet bij. Daarvoor is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

Een bedrijf krijgt maximaal € 50.000 per 3 maanden. Dit is een belastingvrije tegemoetkoming. De tegemoetkoming kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland www.rvo.nl

Meer nieuws lezen? Check onze actueel pagina!