AVG: Stuur geen persoonsgegevens mee met bestellingen!

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is nu alweer bijna een jaar van kracht. En al is het geen voorpaginanieuws meer, het onderwerp is nog steeds actueel. Bij Optiplaza/Distroptiek signaleren ze dat opticiens bij hun bestellingen nog regelmatig persoonsgegevens worden meegestuurd. Voor het leveren van glazen en contactlenzen is dat helemaal niet nodig. Sterker nog: het is in strijd met de AVG!
Om mogelijke problemen te voorkomen heeft Optiplaza zijn abonneevoorwaarden aangepast. Artikel 8 is gewijzigd. De nieuwe tekst van Artikel 8 luidt als volgt:

Artikel 8
In overeenstemming met de geldende privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) dient het optiekbedrijf geen persoonsgegevens van haar klanten te verwerken in het Optiplazasysteem indien dit niet noodzakelijk is. Dit houdt in dat in het referentieveld in het bestelbericht van het Optiplazasysteem geen persoonsgegevens ingevuld mogen worden. Direct identificerende gegevens dienen, alvorens deze worden ingevuld, omgezet te worden in een pseudoniem – de naam “Jansen” kan bijvoorbeeld omgezet worden in “JAN”. Indien er alsnog persoonsgegevens naar het Optiplazasysteem worden gestuurd, is Optiplaza genoodzaakt deze te weigeren.

Meer weten over de AVG en hoe ermee om te gaan in de optiekpraktijk? Binnenkort organiseert de NUVO Academie weer een editie van de succesvolle Workshop AVG. Klik hier voor meer informatie en aanmelding.