Slijpen, repareren en monteren…

…gebeurt dat bij u in uw eigen optiekzaak? Of buiten de deur?
Wat moeten afgestudeerde opticiens in de toekomst kennen en kunnen in de werkplaats? Dat wil de NUVO graag inventariseren. Daarom hebben we vandaag een korte enquête verspreid onder optiekbedrijven die lid zijn van de NUVO.

Goed opgeleid personeel is van levensbelang voor onze branche. De NUVO houdt daarom de vinger aan de pols van het optiekonderwijs. Zo kunnen we invloed uitoefenen op wat optiekprofessionals in de toekomst moeten kennen en kunnen.

De eisen waaraan een optiekstudent moet voldoen om een diploma te halen zijn vastgelegd in een zogenoemd Kwalificatiedossier. Die eisen moeten dan natuurlijk wel aansluiten bij de behoeften van optiekbedrijven. Het mes snijdt aan twee kanten: voor u is het gemakkelijker om de allerbeste mensen te werven, terwijl de baankansen van beroepsbeoefenaren groter worden.

Intussen heeft onze branche te maken met technologische ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden. De vraag is nu: is het wenselijk om het onderdeel ‘werkplaats’ in de optiekopleiding aan te passen, uit te breiden of juist onder te brengen in een ‘keuzevak’?

Bent u optiekondernemer en geen NUVO-lid, maar wilt u toch graag uw stem laten horen? Stuur dan een mailtje naar info@nuvo.nl. Wij sturen u dan een link naar de enquête.

Zo staan de werkzaamheden in de optiekwerkplaats momenteel omschreven in het Kwalificatiedossier Optiek:

Kerntaak: Bewerkt, assembleert en repareert optische (bij)artikelen

Werkproces 1: Voorbereiden montage (glazen en montuur)
Werkproces 2: Op maat slijpen, facetteren en monteren brillenglazen in het montuur
Werkproces 3: Bril controleren en standaard uitrichten
Werkproces 4: Brillen en zonnebrillen repareren
Werkproces 5: Apparatuur en gereedschappen onderhouden