Sectorplan Optiek al in de steigers

Morgen (dinsdag 21 april) houdt het kabinet de persconferentie waarnaar de natie reikhalzend uitkijkt. Gaat het hek over een week op een kier en wordt het ‘normale leven’ voorzichtig opgestart? Of worden de huidige maatregelen nog wat langer verlengd?

De regering heeft alvast de verschillende branches opgedragen te komen met zogenoemde sectorplannen. In die plannen moeten wij aangeven hoe we denken ons vak veilig te kunnen uitoefenen met inachtneming van de anti-coronamaatregelen, zoals de 1,5-meterregel.

Startklaar zodra het kan
Zoals we vorige week al meldden, waren de NUVO en haar partners ANVC, Optitrade en Centrop al eerder gestart met het opstellen van een Sectorplan Optiek. Afgelopen weekend is de daartoe ingestelde werkgroep flink aan de slag geweest met verschillende scenario’s. Hoewel op dit moment nog onzeker is of en zo ja in welke mate de maatregelen zullen worden versoepeld, wilden we niet wachten op ‘witte rook’ vanuit Den Haag. Voor onze branche is het van het grootste belang om direct startklaar te zijn voor het ondernemen in de nieuwe werkelijkheid, zodra die zich voordoet.

Informeer je klanten!
Intussen is de laatste versie van het protocol oogmeting – afgestemd met het ministerie van VWS en met het RIVM – zoals we dat publiceerden op 26 maart – nog steeds van kracht. De NUVO stelde aan haar leden op 18 maart een toolkit ter beschikking waarmee je duidelijk met je klanten kunt communiceren dat je coronabewust werkt. De folders en posters zijn inmiddels ‘uitverkocht’, maar als NUVO-lid kun je ze hier nog steeds downloaden!