RI&E: de zoveelste administratieve klus?

Zucht… alweer een administratieve klus erbij. Het lijkt soms wel op werkgevertje pesten, maar zo heeft de overheid het natuurlijk niet bedoeld. De RI&E (staat voor Risico-Inventarisatie en -Evaluatie) is in het leven geroepen om ongevallen op de werkvloer te voorkomen en vermijdbaar ziekteverzuim tegen te gaan.

Dat is ook (juist) in het belang van werkgevers. En ja, dan krijgt u ineens die brief in de bus met het verzoek om een RI&E-rapport. Gelukkig bent u lid van een brancheorganisatie die u veel rompslomp uit handen kan nemen…

Kent u de wettelijke verplichtingen rond de RI&E? Vaak wordt er pas aan gedacht op het moment dat een ander (verzekeringen, inspectie SZW) daarna vraagt. Natuurlijk heeft u het druk en zit u niet te wachten op extra werk. Toch kan het geen kwaad om na te gaan of iedereen wel goed kan zitten of kan staan achter de werkbank, of de veiligheid bij het slijpen in acht wordt genomen of hoe het zit met stress. Hiermee kunnen ongevallen voorkomen worden en maatregelen genomen worden tegen te hoog ziekteverzuim.
De NUVO heeft het voor u gemakkelijk gemaakt door een branche-RI&E ter beschikking te stellen. De branche-RI&E voor de optiek is erkend door het ministerie van SZW. Door deze in te vullen hoeft u de RI&E niet meer te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of arbokerndeskundige, tenzij u meer dan 25 personeelsleden in dienst heeft. Heeft u voor minder dan 40 uur een of meer werknemers in dienst, dan volstaat een checklist.

Klik hier voor meer informatie.