NUVO zet vol in op instroom optiek met nieuwe stichting: SIPO

Werkgelegenheid en instroom in de optiekbranche zijn altijd al belangrijke pijlers van de NUVO geweest. Het is voor sommige optiekondernemers ook een belangrijke reden om lid te zijn van de NUVO. “In 2019 ontdekten we dat er een kans lag om aanspraak te maken op een flinke reserve vanuit het pensioenfonds. Een reserve die alleen ingezet mocht worden om de werkgelegenheid in de branche te bevorderen”, aldus NUVO-voorzitter Rob Tokkie en NUVO-directeur Bas de Nes. “Die kans hebben we met beide handen aangegrepen.” Trots kunnen we nu melden dat het resultaat hiervan een nieuwe stichting is: SIPO.

Toen een aantal jaren geleden het Bedrijfstak Pensioenfonds Optiekbedrijven overging naar het BPFD (Pensioenfonds Detailhandel) is er een reserve gemaakt voor werknemers om waar mogelijk eerder te stoppen met werken met behoud van salaris. “Een soort VUT reserve”, legt Rob Tokkie uit. “Deze reserve is opgebouwd uit bijdrages van de werkgevers (50 procent) en de werknemers (50 procent). Dit is in overleg met de vakbonden FNV en CNV afgesproken. In de jaren die volgden bleek dat er eigenlijk maar weinig gebruik werd gemaakt van deze reserve.” Tijdens de overgang van pensioenfondsen is toen afgesproken dat een mogelijk restant van deze reserve eind 2020 zou overgaan in de algemene reserve van het BPFD, tenzij er een andere bestemming voor zou zijn. “In 2019 kwamen we er als NUVO achter dat deze reserve nog bestond”, licht Bas de Nes toe. “Er was nog een flink bedrag over en toen zijn we in gesprek gegaan met het BPFD om te kijken wat de mogelijkheden waren.”

Voorwaarden
“Daaruit bleek dat het geld beschikbaar zou zijn als we er een goede bestemming voor hadden”, vervolgt Rob. “En deze bestemming moest in het teken staan van werkgelegenheid binnen de branche, dat was een van de voorwaarden. Daarnaast was het een vereiste dat de vakbonden zouden meewerken.” Werkgelegenheid in de optiekbranche is een belangrijke pijler van de NUVO. “Als brancheorganisatie is het belangrijk om de werkgelegenheid in de branche op peil te houden, daar zetten we ons altijd voor in”, aldus Bas. “Denk bijvoorbeeld aan de campagne Word Opticien, en het recent gelanceerde platform ‘Zie wat je kan’. Op deze manier dragen we bij aan de instroom in de optiekopleidingen. Toen we hoorden dat de reserves van uit het pensioenfonds mogelijk besteed konden worden aan de werkgelegenheid in onze branche, zagen we daar direct een kans. We hebben hier vol op ingezet om dit voor elkaar te krijgen.”

Akkoord
Dat begon met gesprekken met de vakbonden FNV en CNV. “We hebben hier langdurig overleg over gehad en uiteindelijk zijn we tot een akkoord gekomen”, aldus Rob. In dit akkoord staat dat de vakbonden het werknemersgedeelte van de reserve mogen inzetten voor een eigen stichting. “En wij zetten een stichting op van het werkgeversgedeelte”, vult Bas aan. “Deze stichting heet SIPO (Stichting Instroom Personeel Optiekbedrijven) en daarmee zetten we vol in op instroom.”

Stichting
Vervolgens is de NUVO aan de slag gegaan om de stichting daadwerkelijk op te zetten. “Bij een stichting horen statuten, maar ook een bestuur en Raad van Toezicht”, licht Rob Tokkie toe. “De statuten worden deze maand nog bekrachtigd door de notaris, en daarmee is SIPO officieel een stichting. We hebben gedreven en ervaren mensen gevonden die zich voor de stichting gaan inzetten.” Het bestuur bestaat uit voorzitter Julius Remarque, penningmeester Bas Wilbers, Arie van Vliet, Bas de Nes en Ton Juffermans neemt de rol van secretaris op zich. In de Raad van Toezicht zitten voorzitter Rob Tokkie, Henno Cysouw en Arnold Sterk.

Instroomplan
De Nederlandse optiekmarkt kent al jaren een tekort aan personeel. Bas licht toe: “Het aantal leerlingen dat de optiekscholen verlaat is te laag om aan de vraag te voldoen. Uit onderzoek door de scholen is gebleken dat de optiekopleiding beperkt bekend is bij schoolverlaters. Dat komt mede omdat de opleiding onbekend is bij decanen. Daarnaast is het aantal beroepsopleidingen dat door de decanen ‘verspreid’ moet worden dusdanig groot dat dit ten koste gaat van de populariteit van de opleiding optiek. Dit zijn dus belangrijke punten om aan te pakken. En daarnaast zien we ook kansen in het inzetten van zij-instromers die dan vervolgens een optiekopleiding kunnen volgen om zichzelf te bekwamen.” Deze inzichten hebben uiteindelijk geleid tot drie belangrijke actiepunten in het eerdergenoemde instroomplan. “Ten eerste het breed informeren van decanen in Nederland over de carrièremogelijkheden binnen de optiek. Daarnaast het op de kaart zetten van de opleiding optiek bij schoolverlaters en ouders. En tot slot het stimuleren van arbeidsplaatsen voor zij-instromers in optiekwinkels.” Bas benadrukt dat deze actiepunten niet eenmalig zijn. “Ons doel is om het tekort structureel aan te pakken en daarom is het belangrijk deze actiepunten voor langere tijd in te zetten. We willen hier zeker de komende tien jaar mee aan de slag!”