NUVO dient kwaliteitsstandaard in bij Zorginstituut Nederland

In 2015 heeft de NUVO het initiatief genomen om een kwaliteitsstandaard voor de oogmeting te ontwikkelen, gevolgd door eenzelfde standaard voor de contactlensmeting/aanpassing en het optometrisch onderzoek. Het is een tijdje geleden dat we hierover de laatste update plaatsten. Nu is het zo ver: de kwaliteitsstandaard is ingediend bij het Zorginstituut Nederland!

Waarom de kwaliteitsstandaard?
De NUVO heeft het initiatief genomen om te komen tot de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden binnen de oogzorg. Een opticien moet minimaal een mbo-4 opleiding hebben afgerond. Er worden metingen verricht zodat een klant goed en comfortabel ziet. Een goede oogmeting is een belangrijke schakel in de oogzorg: indien nodig moet de opticien kunnen doorverwijzen naar bijvoorbeeld de optometrist, huisarts, oogarts of orthoptist.

In juni 2015 heeft de NUVO alle betrokken partijen bij elkaar geroepen om te peilen of er draagvlak was voor de ontwikkeling van deze kwaliteitsstandaarden. De kwaliteitsstandaard bestaat uit vijf kwaliteitsmodules: Anamnese, Visus en Refractiebepaling, Additionele Metingen, Binoculaire Spierbalans en Geven van Advies. Het beschrijven van de verschillende modules, de onderlinge samenhang, het wetenschappelijk toetsen van de modules en het toetsen aan de praktijk en opleiding was een behoorlijke klus. Daarnaast vergde afstemming met andere partijen de nodige tijd.

Versie 2018
In 2018 diende de NUVO al een versie in bij het Zorginstituut Nederland. Het ZiN gaf toen aan dat er nog andere partijen (niet NUVO-leden) betrokken moesten worden. Ook het perspectief van de cliënt vergde nog wat aandacht. Het ZiN stelt als voorwaarde dat ‘relevante partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard of hebben er gemotiveerd van afgezien’. Een kwaliteitsinstrument dat in het register is opgenomen, heeft een bindende status. Daarom is het noodzakelijk dat alle relevante partijen vanuit het perspectief van de cliënt betrokken zijn bij de ontwikkeling en aanbieding van een kwaliteitsstandaard. Naar aanleiding van deze gesprekken met het ZiN zijn er ook gesprekken gevoerd met andere partijen, waardoor het document nu opnieuw ingediend kon worden.

Lees het gehele artikel volgende week in Oculus!