Nieuws van de OVN

Op 6 november is Gabriëlle Janssen afgetreden na negen jaar voorzitterschap van de OVN. Tijdens een goed bezochte ledenbijeenkomst, met veel inspirerende bijdrages van Prof. Dr. Sjoerd Repping, Nienke Miltenburg, Annemarie Smilde, Dr. Mirjam van Tilborg en Gabriëlle zelf, werd het jaarplan gepresenteerd door de nieuwe waarnemend voorzitter Sonja Zinken.

Sinds juli 2023 is Sonja Zinken bestuurslid van de OVN. Ze is al bijna 25 jaar optometrist en werkt momenteel als Hogeschooldocent aan de Hogeschool Utrecht. “Ik heb optometrie in Nederland zien veranderen. Toen ik begon was het beroep nog niet erkend en het gebruik van diagnostische oogdruppels was iets wat we alleen tijdens de opleiding deden. Het was een bewuste keuze om aan het begin van mijn carrière als optometrist in het Verenigd Koninkrijk te gaan werken, omdat optometrie daar al tientallen jaren een positie heeft in de gezondheidszorg. In de jaren die volgden, was mijn drijfveer steeds de beste zorg voor ‘mijn’ patiënt. Dat resulteerde in het behalen van extra kwalificaties in Engeland en Nederland, werken voor diverse bedrijven en op nationaal en internationaal niveau meedenken over de ontwikkeling van de optometrie.

“Het was voor mij geen moeilijke keuze om mij als waarnemend voorzitter beschikbaar te stellen, zo kort na het aantreden in het bestuur”, geeft Sonja aan. “Op deze manier werd het beste doen voor ‘mijn’ patiënt omgezet naar het beste doen voor patiënten, optometrie en oogzorg. Het geeft mij de mogelijkheid om echte impact te hebben op de ontwikkeling van het beroep, dat ik een warm hart toedraag.

Waarom word ik waarnemend voorzitter? De Ledenraad heeft op 23 oktober unaniem besloten over te gaan op een one-tier model. De essentie van het one-tiermodel is dat het bestuur bestaat uit ‘uitvoerende’ en ‘niet- uitvoerende’ bestuurders. De OVN werft momenteel een directeur-bestuurder die de uitvoerende bestuurder is. De voorzitter is de technisch voorzitter die vergaderingen leidt en samen met de andere niet-uitvoerende bestuursleden toeziet of de directeur-bestuurder de plannen uit het strategisch beleidsplan op juiste wijze uitvoert. Daarnaast hebben de niet-uitvoerende bestuurders kennis van het vak optometrie en kunnen zij de directeur-bestuurder inhoudelijk bijstaan. Alle bestuurders – dus ook de uitvoerende bestuurder – worden benoemd en ontslagen door de ledenraad. De belangrijkste reden om voor dit model te kiezen, is dat de directeur rechtsgeldig bestuurlijke besluiten kan nemen van beleidsmatige aard. Dat is in de fase waar de optometrie zich nu in begeeft van groot belang omdat de OVN dan slagvaardig blijft. De komende maanden zal dit model ingericht worden en zal het huidige bestuur bij deze transitie kritisch blijven of de rol van niet-uitvoerend bestuurslid passend is. Wij zullen je informeren wanneer wij een directeur-bestuurder hebben aangetrokken.

“Ik kijk er naar uit om samen met het collega-bestuursleden Wim Dam en Martin Boersma, ledenraad en beleidsmedewerkers verder te gaan werken aan lopende dossiers, zoals de opname van optometrie in het basiszorgverzekeringspakket. Het versterken van de positie van de optometrist in het zorgstelsel samen met de ander oogzorgprofessionals is hierbij van groot belang en een persoonlijke drijfveer. Er wachten veel uitdagende opgaven in de komende jaren, waar we ons als bestuur van de OVN sterk voor gaan maken.”