Nieuwe subsidieregeling per 1 maart 2022: STAP-budget

Heb je een werknemer die een cursus gaat doen aan een MBO-instelling of bij een particuliere opleider, dan kan diegene daar mogelijk subsidie voor krijgen. Jouw werknemer kan vanaf 1 maart 2022  het STAP-budget aanvragen via Stapuwv.nl. Dit kan per persoon één keer per jaar. Het STAP-budget staat voor stimulering arbeidsmarktpositie en komt in de plaats van de fiscale aftrek scholingskosten. Voor meer algemene informatie https://www.stap-budget.nl/

Er zijn wel een aantal voorwaarden. Bijvoorbeeld dat de werknemer 18 jaar of ouder is en nog geen  AOW ontvangt. Ook moet de training, cursus of opleiding die de werknemer wil volgen in het STAP-scholingsregister staan. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de opleider. UWV beheert de aanvragen en voert deze uit.

Een scholingsactiviteit kan pas in het STAP-scholingsregister worden geregistreerd, als de opleider is opgenomen in het register. Daarvoor heeft de opleider een erkenning nodig bijvoorbeeld van het ministerie van OCW, denk hierbij aan een cursus van een MBO-school. Ook een opleider als NCOI en LOI is een erkende opleider waarvoor deze subsidie geldig is. Zie hier voor meer informatie over erkende opleidingen STAP-budget voor een opleiding, cursus of training! Wees er snel bij want op=op.