Nieuwe maatregelen: welke gelden voor de optiek?

Gisteravond (28 september) was er een persconferentie waarin de overheid nieuwe maatregelen aankondigde. De persconferentie is voor ons een reden om het Sectorplan Optiek (nogmaals) onder de aandacht te brengen. Voor medewerkers in de optiekbranche blijven de adviezen zoals die in het Sectorplan Optiek staan (laatste dateert van 9 juli) van toepassing.

Opticiens zijn door de overheid niet officieel aangewezen als contactberoep. Gisteravond werd de registratieplicht voor contactberoepen aangekondigd. Contactberoepen worden verplicht om aan alle klanten te vragen om hun contactgegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD. Deze verplichting geldt voor opticiens dus niet. Het staat je uiteraard vrij om deze gegevens alsnog te registreren voor een mogelijk contactonderzoek.

Het Sectorplan Optiek is nog steeds relevant en van toepassing. In paragraaf 1.0 (hygiëne) wordt het gebruik van mondkapjes binnen de 1.5 meter geadviseerd, mits de klant hiermee akkoord is. Dit advies geldt nog steeds. Ook wordt hierin geadviseerd om zoveel mogelijk op afspraak te werken. Zo maak je het ook voor mensen in de risicogroep (zoals ouderen) mogelijk om veilig de winkel te bezoeken. Paragraaf 2.0 gaat over het ‘Winkeldeurprotocol’. Ook dit advies is nog steeds actueel en relevant.

Dus:

  • Zorg voor een goede hygiëne van het personeel en van de klant
  • Maak regelmatig schoon
  • Houd 1,5 meter afstand tot elkaar
  • Werk zoveel mogelijk op afspraak
  • Beperk het aantal wachtende in de zaak
  • Doe de gezondheidscheck bij de klant
  • Gebruik mondkapjes als je binnen de 1,5 meter van de klant komt
  • Handschoenen worden gebruikt wanneer er fysiek contact is met het gelaat van de klant
  • Informeer regelmatig naar de gezondheid van de medewerkers
  • Communiceer duidelijk naar de klant wat de regels zijn in de optiekzaak en hoe te werk wordt gegaan

In het Sectorplan Optiek zijn bovenstaande basisadviezen concreet uitgewerkt.

Regionale adviezen
Mocht jouw bedrijf in een regio zitten waar bovenop de landelijke richtlijnen aanvullende adviezen gelden, zorg dat je hiervan de op hoogte bent.