Nieuwe huisstijl voor Centrop

Met een compleet andere en frisse huisstijl en een vernieuwde website breekt voor Centrop een nieuwe fase aan. De inkoopvereniging die zich al meer dan zestig jaar bezighoudt met een (nog) sterkere positie voor de zelfstandige opticien, zoekt meer verbinding met leden en leveranciers.

Ruimte om te ondernemen
Inmiddels is het nieuwe beeldmerk een feit en is de herziene website online en in de afrondende fase. De ‘C’ in het beeldmerk staat voor het collectief. Drie partijen die samen de toekomst kleuren: de Centrop-leden, Centrop-leveranciers en natuurlijk Centrop zelf. Volgend jaar wordt daar een vernieuwde portal aan toegevoegd, waar de Centrop-leden alle relevante informatie kunnen vinden en 24/7 inzage heeft in de eigen gegevens en rapportages.

Meer over het logo bekijk je hier.