Nieuwe bestuursleden OVN

De OVN verwelkomt maar liefst twee nieuwe bestuursleden, Sonja Zinken en Martin Boersma. Vol frisse moed gaan zij aan de slag.

Martin Boersma is onlangs toegetreden tot het bestuur van de OVN. Hij gaat met heel veel enthousiasme voor de optometrie aan de slag. “Het verkrijgen van een vergoeding van optometrie ligt mij na aan het hart, net als visitatie. Dit geeft beide impuls aan het verbeteren van de kwaliteit van de optometrische zorg en maakt ons vak zoveel interessanter en zelfstandiger.”

Sonja Zinken is op 18 juli bestuurslid van de OVN geworden. Ze is al jaren betrokken bij internationale ontwikkelingen op optometriegebied én docent op de Hogeschool. Sonja wil zich vol energie inzetten voor de OVN. “De komende tijd zal optometrie een steeds belangrijkere schakel in het zorglandschap worden. Dat vergt flexibiliteit en openheid voor ons allemaal. Van belang hierbij is de dialoog, zodat we rekening kunnen houden met de diverse standpunten, waarbij verbetering centraal staat. Deze dialoog ga ik graag aan met leden en stakeholders,” aldus Sonja.