Loondoorbetaling AOW-gerechtigde medewerkers van 13 naar 6 weken

Op 1 juli 2023 verandert de Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Heb je medewerkers boven de AOW-leeftijd in dienst en worden zij ziek? Dan hoef je minder lang het loon door te betalen. Op dit moment is de loondoorbetaling van zieke AOW’ers dertien weken. Per 1 juli 2023 wordt dit zes weken.

Loondoorbetaling werkende AOW’ers
Op 1 januari 2016 werd de Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd ingevoerd. In deze wet staan maatregelen die het ouderen makkelijker maakt om door te werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Een onderdeel van deze wet is de loondoorbetaling bij ziekte. Een werkgever hoeft een AOW-gerechtigde medewerker bij ziekte minder lang loon door te betalen. Bij ziekte geldt in Nederland een loondoorbetaling van twee jaar. Voor werkende AOW’ers geldt op dit moment een loondoorbetalingsplicht van dertien weken. Op 1 juli 2023 wordt dit zes weken.

Om de overgang van loondoorbetaling van dertien naar zes weken goed te laten verlopen, zijn er een aantal afspraken gemaakt:

  • Is de medewerker op de AOW-gerechtigde leeftijd al ziek vóór 1 juli 2023? Dan blijft de doorbetalingsperiode van dertien weken gelden. Voor medewerkers die op of na die datum ziek worden, wordt de periode van loondoorbetaling teruggebracht naar zes weken.
  • Twee kort op elkaar volgende ziekteperioden, met een tussenperiode van minder dan vier weken, worden gezien als één ziekteperiode. Wordt een medewerker ziek voordat de nieuwe regel ingaat? En herstelt de medewerker vervolgens binnen dertien weken en is hij of zij daarna binnen vier weken opnieuw ziek? Dan geldt nog steeds de dertien weken loondoorbetaling. Als de medewerker binnen deze periode weer herstelt en daarna binnen vier weken opnieuw ziek wordt, kan hij of zij de maximale periode van dertien weken volmaken. Ook als de tweede ziekteperiode begint na het ingaan van de nieuwe regels. De totale ziekteperiode is in dit geval namelijk gestart vóór het ingaan van de nieuwe regels.

Meer weten over de regels omtrent werknemers met een AOW-gerechtigde leeftijd, lees hier:
Doorwerken na AOW of pensioen – NUVO