Kwaliteitsstandaard onderdeel van het NUVO Keurmerk

Op 28 november 2022, tijdens de NUVO ALV, gingen de leden akkoord met het koppelen van de Kwaliteitsstandaard Oogmeting (KSO) aan het NUVO Keurmerk. Hiervoor is de KSO onderdeel geworden van het Huishoudelijk Reglement.

De KSO is opgezet om ervoor te zorgen dat duidelijk is uit welke onderdelen een professionele oogmeting, zoals uitgevoerd door opticiens, moet bestaan.  Per heden is de KSO gekoppeld aan het NUVO Keurmerk wat betekent dat de NUVO steekproefsgewijs zal controleren of men werkt volgens de KSO. Voorheen bestond het NUVO Keurmerk uit het controleren van de aanwezigheid van een gediplomeerde opticiens door de jaarlijkse diplomacontrole. Met de toevoeging van de KSO hopen we uniformiteit van de zorgverlening te realiseren. 

De volledige Kwaliteitsstandaard en meer informatie kun je op deze pagina vinden. In januari zullen de NUVO-leden een praktische samenvatting voor op de werkvloer ontvangen.