In memoriam: Lex van Hoof

Ons bereikte het verdrietige bericht dat Lex van Hoof op 22 juli plotseling is overleden. Lex van Hoof begon als algemeen secretaris en was van 2001 tot 2006 voorzitter van de NUVO. Oud-voorzitter Kees Kortland schreef een In Memoriam voor Van Hoof.

Kortland: “Tijdens de Algemene Ledenvergadering in 1984 in Maastricht werd ik (als opvolger van Bert Koopman) gekozen tot voorzitter van de NUVO. Wim van den Ende was op dat moment de secretaris. Van den Ende gaf als snel aan dat een secretariswissel wenselijk zou zijn. Daartoe werd een advertentie geplaatst. Na de officiële inschrijvingsdatum diende zich nog een kandidaat aan: Lex van Hoof.

Na de gebruikelijke sollicitatiegesprekken trad Lex in 1987 als algemeen secretaris in dienst van de NUVO. In eerste instantie moest er op het secretariaat veel werk verzet worden om de organisatie te professionaliseren: een klus die op zijn lijf was geschreven. Binnen een jaar had de NUVO een perfect secretariaat en een man die naar buiten de optiek kon vertegenwoordigen. Omdat de bestuursleden allemaal een eigen winkel hadden, ontbrak hen veelal de tijd hiervoor. Lex vulde deze taak voortreffelijk in. Door zijn ervaring met de schilders kon hij ook goed overweg met de ambtelijke structuren in ‘Den Haag’. Ondanks deze, of wellicht beter dankzij deze kennis, was als snel duidelijk dat de NUVO/opticiens geen (semi)wettelijke regeling zouden krijgen. Dit traject werd in de loop van de jaren dan ook losgelaten ten gunste van een wettelijke regeling voor de optometrist.

De NUVO (Amsterdam) werd hiertoe ontkoppeld en de beroepsverenigingen kregen een eigen kantoor in Hoofddorp. Lex werd ook secretaris van de OV en ANVC. Deze situatie werd weer aangepast toen de NUVO zijn kantoor in Amsterdam kon verkopen ten gunste van een kantoor in Haarlem. De contacten van Lex met een bank zorgden voor dit Optiekhuis. Dankzij de inbreng van Van Hoof werd in 1994 ook de eerste cao-optiekbedrijven afgesloten. Tussentijds is er veel overleg geweest met de Hogeschool Midden Nederland over de opleiding tot optometrist (op hbo-niveau). Het is overigens niet gelukt om de ‘gewone’ opticien en contactlensspecialist te reguleren. Door mijn aftreden als voorzitter is Lex van Hoof voorzitter van de NUVO geweest (2001-2006). In 2006 trad hij af als voorzitter. Ik heb na het aftreden van Lex altijd contact met hem gehouden. De gesprekken hadden een strikt privékarakter, eigenlijk zonder dat er veel optiek ter sprake kwam. De optiek heeft een bekwaam en kleurrijk vertegenwoordiger verloren.”

En daar sluiten wij ons als NUVO bij aan.
Dit verlies volgt kort op het bericht dat wij eerder deze maand met jullie deelden, toen Jan Merkx onverwacht overleed.

De NUVO wenst alle nabestaanden veel sterkte toe.