In memoriam: Jan Merkx

Met verdriet hebben wij kennisgenomen van het overlijden van Jan Merkx. Afgelopen vrijdag 2 juli is hij plotseling overleden tijdens zijn vakantie in Spanje. Jan Merkx heeft veel voor de NUVO en de optiekbranche betekend. Ruim 25 jaar zat hij in het NUVO-bestuur.

Merkx was jarenlang succesvol optiekondernemer. Vanuit de ANVC kwam Merkx in 1981 in het NUVO-bestuur terecht. Vanaf 1996 was hij vicevoorzitter en van eind 2006 tot halverwege 2007 was hij waarnemend voorzitter. In deze rol was hij mede verantwoordelijk voor de totstandkoming van de hbo-opleiding Optometrie. Ook vertegenwoordigde hij met hart en ziel de werkgevers van de NUVO bij de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Optiekbedrijven (BPFO) en het Sociaal Fonds Optiekbedrijven.

In 2010 stond hij als optiekheld in de Oculus waar hij vertelde over zijn tijd als NUVO-bestuurslid. “Het gevoel dat je iets bij kunt dragen geeft echt een enorme kick.” Gevraagd naar mijlpalen waar hij met genoegen op terug kijkt, antwoordde hij: “De totstandkoming van een wettelijke beroepsregeling voor de optometrist. Die voortdurende strijd heb ik, naast de realisering van de opleiding optometrie op hbo-niveau, toch altijd wel het leukste gevonden.”

Het is nog niet bekend wanneer de uitvaart plaatsvindt omdat Merkx nog in Spanje is. De NUVO-bestuursleden en -medewerkers wensen de nabestaanden veel sterkte toe.