Een leerling in je bedrijf: hoe pak je dat aan?

Vraag het aan de ledenservice! NUVO-lid: “De winkel bestaat nu twee jaar en loopt voorspoedig. Ik heb zelf ontzettend veel geleerd tijdens mijn stageperiode, daarom lijkt het me leuk om ook mijn kennis over te brengen op een leerling. Hoe pak ik dat aan?”

Lilian van de NUVO-ledenservice: “De eerste stap die je moet nemen, is je optiekbedrijf laten erkennen als leerbedrijf. Daarvoor meld je je aan bij SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). Kijk hiervoor op www.s-bb.nl en ga dan naar ‘Bedrijven’, ‘Erkenning leerbedrijf’ en vervolgens ‘Leerbedrijf worden’. Voorwaarden voor de erkenning zijn:

  • Je zorgt voor een goede en veilige werkplek waar de student kan oefenen;
  • Degene die de student begeleidt, moet de opleiding goed kennen en in staat zijn om de student op de werkvloer op te leiden en te coachen. Voor de optiek komt dit erop neer dat de stagebegeleider minstens een mbo-4 gediplomeerd opticien is;
  • Je moet samenwerken met de optiekschool en informatie delen;
  • De bedrijfsgegevens komen te staan op stagemarkt.nl.

Op stagemarkt.nl kunnen studenten die de opleiding willen volgen een leerwerkplek zoeken en daardoor bij jouw bedrijf uitkomen. Het kan zijn dat je al iemand op het oog hebt. Ook dan moet je bedrijf erkend worden als leerbedrijf. Een andere mogelijkheid is om richting de optiekschool in jouw buurt bekend te maken dat je een leerling zoekt. Een overzicht van de optiekscholen en de contactgegevens vind je op nuvo.nl. Ga naar het tabblad ‘Kwaliteit’, vervolgens ‘Optiekonderwijs’ en tot slot ‘Optiekscholen overzicht’.”

Sandra van de NUVO-ledenservice: “Het is goed om te weten dat er twee soorten leerlingen zijn, namelijk de BBL en de BOL. Bij de Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gaat de leerling een dag per week naar school en is de overige dagen aanwezig in het leerwerkbedrijf. Een BBL-leerling is voor het grootste deel aanwezig op de werkvloer en maakt onderdeel uit van het team. Deze leerling ontvangt dus ook een salaris, namelijk minimaal het wettelijk minimumloon. Voor deze leerling stel je ook een leerwerkovereenkomst op. Leden van de NUVO kunnen een modeldocument van deze leerwerkovereenkomst downloaden op het beveiligde gedeelte van onze website.

Bij de Beroepsopleidende leerweg (BOL) is de leerling vier dagen per week op school en een dag in de week in het bedrijf aanwezig. Er is geen sprake van een arbeidsovereenkomst, maar je kunt de leerling wel een stagevergoeding geven. Op de website van de NUVO is daar veel informatie over terug te vinden.”

Goed om te weten! Als je een BBL-leerling in dienst hebt kun je gebruikmaken van de Subsidieregeling Praktijkleren. Met deze subsidieregeling wil de overheid werkgevers stimuleren om leerwerkplekken te bieden. De subsidie is een compensatie voor de kosten die een werkgever maakt voor praktijkbegeleiding.