Dit zijn de nieuwe voorzitter en bestuursleden

Tijdens de algemene ledenvergadering van de NUVO werden nieuwe bestuursleden en een nieuwe voorzitter gekozen. Na verschillende stemrondes kunnen wij je nu definitief voorstellen aan de nieuwe bestuursleden en de nieuwe voorzitter. Benieuwd naar wie dit zijn en van wie we afscheid hebben genomen? Lees dan verder!

Twee nieuwe bestuursleden segment 1
De NUVO werkt met drie segmenten. Voor segment 1, bestaande uit vier bestuursleden, dienden twee nieuwe bestuursleden te worden benoemd. Norbert Hofstede verschuift naar segment 2 en Ronald Renaud neemt afscheid van het bestuur. Gerben Sinke van Villa Optica en Sarah van Wijk zijn verkozen als nieuwe bestuursleden in dit segment. Sarah is het jongste bestuurslid dat we ooit hebben gehad, iets om trots op te zijn! Gefeliciteerd allebei! In segment 1 werken zij samen met Diana Zuidweg en Kees Beeks.

Nieuwe voorzitter
In segment 2 zwaait Pieter Vloet af. Hij wordt vervangen door Norbert Hofstede. Het bestuur stelde voor om Norbert Hofstede te benoemen tot voorzitter van de NUVO voor een termijn van drie jaar. Daar ging elke stemmer mee akkoord. In segment 2 zitten in totaal drie leden: Jeroen van Esdonk, Norbert Hofstede en Serge Greving.

In segment drie zwaait Rob Tokkie, tevens voorzitter, af. Hij wordt vervangen door Boukje Wapstra van de EyeCare Group. Gefeliciteerd Boukje! Boukje vormt segment 3 samen met Remko Berkel.

Wij bedanken de bestuursleden en voorzitter nogmaals voor hun getoonde inzet de afgelopen jaren!