Dekkingsgraad BPFD december 2018

De actuele dekkingsgraad van het Pensioenfonds Detailhandel (BPFD) was eind december 2018 met 106,5 procent lager dan de maand daarvoor, toen het percentage 109,8 procent was. De beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden) van Pensioenfonds Detailhandel was eind december 2018 110,6 procent (eind november: 111,0 procent).

De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen aan de ene kant de bezittingen en aan de andere kant de verplichtingen van een pensioenfonds. De dekkingsgraad is dus een indicatie van de financiële gezondheid van een pensioenfonds. Wat dat betreft presteert het BPFD (waar ook de pensioenen voor de optiekbranche zijn ondergebracht) beter dan veel andere pensioenfondsen.

De pensioenpremie voor 2019 gaat omhoog met 0,9%. De premieverhoging komt voor rekening van de werkgever, maar ook de werknemers doen een duit in het zakje: hun pensioenopbouw gaat omlaag met 0,062%.

Lees hier meer.