Corona: steunmaatregelen per 21 januari

De overheid heeft meerdere regelingen opgetuigd om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Het eerste pakket liep eind mei af, het tweede pakket liep tot eind september. Tot eind juni 2021 is het derde steunpakket van kracht. In januari maakte het kabinet aanpassingen van het derde steunpakket bekend. Hieronder staan de steunmaatregelen die relevant zijn voor de optiekbranche.

NOW wordt verlengd
Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wil de overheid zoveel mogelijk werkgelegenheid behouden tijdens de coronacrisis. Werkgevers die structureel omzetverlies hebben en voldoen aan de voorwaarden, kunnen met de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Doel is zoveel mogelijk werknemers aan het werk houden. Ook oproepkrachten, uitzendwerkers en payrollmedewerkers vallen onder de NOW. De regeling is binnen het derde steunpakket onder de naam NOW 3 verlengd van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. De aanvraag voor NOW 3.1. is nu gesloten. Vanaf 15 februari tot en met 14 maart is het mogelijk om NOW 3.2 aan te vragen. De  NOW 3.2 is voor ondernemers met personeel die verwachten dat ze minimaal 20% minder omzet draaien over een periode van 3 maanden.

Het UWV voert de NOW. Naast de omzetdaling van ten minste 20% gelden nog andere voorwaarden. Op de website van het UWV staan de voorwaarden en een rekentool om de hoogte van de subsidie te kunnen bepalen.

Tozo: inkomensondersteuning en leningen

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is in het leven geroepen om zelfstandigen (inclusief zzp’ers) inkomensondersteuning te bieden om te zorgen dat ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De regeling is onder de naam Tozo 3 verlengd van 1 oktober tot 1 april 2021. Enkele voorwaarden zijn bij Tozo 3 aangepast.

De partnertoets die bij de Tozo 2 werd geïntroduceerd blijft van kracht in de Tozo 3. Het plan was daar een vermogenstoets aan toe te voegen, maar die voorwaarde is uitgesteld tot 1 april 2021 (Tozo 4). Met de invoering van nieuwe strengere coronamaatregelen vindt het kabinet een vermogenstoets op dit moment niet gepast. Meer informatie over Tozo 4 wordt begin 2021 bekendgemaakt.

Tozo 3-ontvangers kunnen aanspraak maken op coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie. Die extra steun wordt gefaciliteerd door gemeenten, die daarvoor geld ontvangen. Doel is ondernemers die afhankelijk zijn van een Tozo 3-uitkering te helpen bij oriëntatie op de arbeidsmarkt. Per 1 januari wordt daarmee gestart. Aanvragen kan bij je woongemeente.

TVL wordt aangepast
De TVL, die voorziet in een tegemoetkoming voor vaste lasten, is op 21 januari aangepast:.

  • De TVL wordt geopend voor alle bedrijven in Nederland. Ook voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers.
  • Het subsidiepercentage wordt verder verhoogd naar 85%.
  • Het minimum subsidiebedrag per kwartaal wordt verhoogd van 750 euro naar €1500.
  • Het maximum subsidiebedrag per kwartaal wordt verhoogd van 90.000 euro naar €330.000 voor mkb-bedrijven met maximaal 250 medewerkers. En €400.000 voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers.
  • Er komt een aparte subsidieregeling voor ondernemers die tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2020 met hun onderneming zijn gestart.
  • Deze intensivering van de TVL gaat ook gelden voor Q2 2021, met uitzondering van de Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel. De TVL wordt niet afgebouwd.

De TVL kan worden aangevraagd bij de RVO (www.rvo.nl). De subsidie is gerelateerd aan de omzetverlies. Voor aanvragen en voorwaarden Klik hier

Uitstel betaling belasting verlengd
Aanvragen van uitstel of verlenging van het uitstel was mogelijk tot 1 oktober. Daarmee liep voor alle ondernemers het uitstel uiterlijk op 1 januari 2021 af. Begin december maakte het kabinet bekend dat de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen is verlengd tot 1 april 2021.

Voor het aflossen van de opgebouwde belastingschuld is er een aflossingsregeling van 36 maanden (termijnen), vanaf 1 juli 2021. In het voorjaar van 2021 ontvangen ondernemers een brief van de belastingdienst met een voorstel voor een betalingsregeling.