Corona-akkoord winkels en verhuurders

In overleg met brancheorganisaties waaronder de NUVO hebben de retailsector, de vastgoedbedrijven en vastgoedfinanciers richtlijnen opgesteld voor hulp aan winkels die in ernstige problemen zijn gekomen door de coronacrisis.

De richtlijnen omvatten onder meer de mogelijkheid dat verhuurders van de panden de huur (deels) kunnen opschorten in april, mei en juni. Ook zullen ze geen winkeliers uitzetten als die kunnen aantonen dat de problemen komen door de coronacrisis.

Bindend is het ‘steunakkoord’ niet. Volgens het ministerie van Economische Zaken gaat het om een ‘gentlemen’s agreement’ tussen retailers, de detailhandel en vastgoedondernemers. Ook banken zijn bij de afspraken betrokken.

Ook zijn afspraken gemaakt over heropening van winkels, zodra dat weer (deels) kan. Op de lange termijn komt mogelijk kwijtschelding van betalingsverplichtingen in zicht. Daar moeten nog nadere afspraken over komen.

De inhoud van het steunakkoord vind je hier.