Corona: BPFD komt ondernemers tegemoet met uitstel premiebetaling

De coronacrisis heeft een enorme economische impact op onze ondernemingen en zet de liquiditeit onder druk. Het pensioenfonds waarbij de optiekbranche is aangesloten (BPFD, het Pensioenfonds Detailhandel) heeft maatregelen genomen om de financiële pijn te helpen verzachten.

Werkgevers die tijdelijk minder, of geen pensioenpremie kunnen betalen, komen in aanmerking voor uitstel van betaling. Deze werkgevers kunnen een betalingsregeling treffen met Pensioenfonds Detailhandel. Lees hier het hoe en wat.