Beschikbaarheid systeem Famed/Infomedics

De overgang van Famed naar Infomedics heeft gevolgen voor de achterliggende ict-systemen. Het Famed-systeem van Conclusion wordt naar Infomedics gemigreerd.
Vanwege de omvang van deze migratie en het afbreukrisico is besloten dit over twee weekenden te verdelen. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken vinden de migraties buiten de reguliere winkeltijd plaats. Namelijk:

  • Van zaterdag 4 september 17.00 uur tot uiterlijk maandag 6 september 12.00 uur
  • Van zaterdag 11 september 17.00 uur tot uiterlijk maandag 13 september 12.00 uur

In de bovengenoemde tijdsblokken is het hele applicatielandschap van Famed niet beschikbaar. Dit betreft Defacto tot Mijn Famed, CRoV en Declaratieservice en alles wat daartussen zit. Houd hier rekening mee.

Lees hier meer over de nieuwe overeenkomsten van Infomedics.