ALV NUVO 2020

Op maandagavond 2 november 2020 heten wij alle NUVO-leden van harte welkom in Het Optiekcentrum in Houten voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Op de ALV zet het bestuur zijn plannen uiteen en legt verantwoording af voor het beleid in het voorafgaande jaar. De ALV is dé gelegenheid voor leden om hun zegje te doen en invloed uit te oefenen op het reilen en zeilen van hun brancheorganisatie.

Datum en tijd
Maandag 2 november 2020
Je bent van harte welkom vanaf 19.00 uur. Stipt om 19.30 uur beginnen we.

Plaats
Het Optiekcentrum
Voorveste 2
3992 DC  Houten

Agenda
Agenda en vergaderstukken zullen te zijner tijd hier beschikbaar komen.

Aanmelden kan heel eenvoudig online met het formuliertje hieronder.


Aanmelding ALV NUVO 2020

Ja, ik zal aanwezig zijn op de ALV. Mijn optiekbedrijf zal zijn vertegenwoordigd door:

Ben je onverhoopt verhinderd op 2 november, maar wil je toch graag je stem laten meetellen? Dat kan. Je kunt een ander NUVO-lid (uit hetzelfde segment als het jouwe) een volmacht verlenen om namens jouw optiekbedrijf te stemmen.
Wil je iemand machtigen om namens jou te stemmen? Dat kun je hieronder aangeven:


Stemmen bij volmacht ALV NUVO 2020

Nee, van mijn optiekbedrijf zal niemand aanwezig zijn op de ALV. Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om te stemmen door middel van volmacht. Ik verleen hierbij voor de ALV 2020 volmacht aan het volgende NUVO-lid:
  • N.B.: Het NUVO-lid dat je machtigt moet persoonlijk aanwezig zijn op de ALV en uit hetzelfde segment komen als jouw optiekbedrijf. Een gevolmachtigde mag naast de eigen stem maximaal één extra stem uitbrengen. Bestuursleden kunnen niet als gemachtigde optreden.