Petitie CAO Optiek overhandigd

FNV heeft op dinsdag 17 oktober j.l. de petitie voor een CAO Optiek overhandigd aan de NUVO. Norbert Hofstede, voorzitter van het NUVO bestuur en Bas de Nes, directeur van de NUVO, hebben deze in ontvangst genomen. 

Sinds 1 januari 2007 is er geen CAO meer in de optiekbranche. Recentelijk is er om die reden een petitie gestart die ondertekend is door 2500 medewerkers uit de optiek. Tijdens het verkennend overleg van afgelopen dinsdag heeft FNV de standpunten toegelicht die uit de petitie naar voren zijn gekomen.

Door het ontbreken van een collectieve arbeidsovereenkomst heb je als werkgever in de optiekbranche in principe de vrijheid om zelf de arbeidsvoorwaarden binnen het bedrijf vast te stellen. Daarbij dien je rekening te houden met de wettelijke kaders die voor dit doel zijn vastgelegd. Dit kan verwarrend zijn, daarom worden jaarlijks deze wettelijke richtlijnen voor onze leden samengevat in de themabrochure ‘Richtlijnen voor werkgevers – Arbeidsvoorwaarden in Optiekbedrijven’, die je ieder jaar automatisch ontvangt. De digitale versie kun je hier inzien: Arbeidsvoorwaarden – NUVO

Zolang er geen CAO is, is ons advies om naast de individuele arbeidsvoorwaarden ook bepaalde zaken vast te leggen in een personeelsreglement. Hierbij kun je denken aan het verstrekken van informatie over wettelijke bepalingen met betrekking tot verlof (zowel vakantie als verlof in verband met arbeid en zorg) en het definiëren van aanvullende regels met betrekking tot bovenwettelijke vakantiedagen en bijzonder verlof. Voor onze leden stellen wij een modeldocument ter beschikking dat naar eigen inzicht kan worden aangepast. Dit modeldocument is beschikbaar via deze link: Modeldocumenten – NUVO