Derde aanvraagperiode NOW binnenkort van start

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is bedoeld om zo veel mogelijk banen te behouden bij werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies. Met de tegemoetkoming kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen en in dienst houden. Maar het is ook belangrijk dat bedrijven en werknemers zich gaan aanpassen aan de huidige economische situatie. Daarom wordt de steun langzaam afgebouwd. Dit gebeurt in verschillende aanvraagperiodes met verschillende voorwaarden en plichten.

Het aanvragen van een tegemoetkoming NOW voor de eerste en tweede aanvraagperiode is niet meer mogelijk. Voor de derde aanvraagperiode kan naar verwachting vanaf half november een tegemoetkoming worden aangevraagd bij het UWV. De derde aanvraagperiode betreft een tegemoetkoming voor de periode oktober, november en december 2020. De voorwaarde voor de tegemoetkoming NOW in de derde aanvraagperiode is dat de ondernemer tenminste drie aaneengesloten maanden een omzetverlies van minimaal 20% heeft. De hoogte van de tegemoetkoming wordt verlaagd van 90% naar 80% over het omzetverlies. De extra verlaging van de tegemoetkoming bij bedrijfseconomisch ontslag vervalt. De werkgever is wel verplicht om de werknemer te begeleiden naar ander werk.

Aanvraag voor TVL 4e kwartaal start ook binnenkort
Naast de NOW-regeling kan ook vanaf medio november de steunmaatregel Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het 4e kwartaal worden aangevraagd bij de RVO (www.rvo.nl). Voorheen was het belangrijk onder welke bedrijfstak de onderneming viel (SBI-code). Nu wordt dat losgelaten. De optiekbranche viel al onder de TVL. Voorwaarden voor de tegemoetkoming zijn onder andere ten minste € 3.000 vaste lasten hebben in drie maanden en tenminste een omzetverlies van 30%.  Alle voorwaarden worden gepubliceerd op de website van de RVO. De subsidie bedraagt minimaal € 750 en maximaal € 90.000.

Naast NOW en TVL is er nog Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Deze wordt uitgevoerd door de gemeente.

Een overzicht van de regelingen is ook hier te vinden op de NUVO-website.