Personeel en coronavirus: hoe zit het?

Personeel en coronavirus: hoe zit dat? Heeft een medewerker die in quarantaine zit recht op loon? Wat is het protocol als mijn medewerker vermoedelijk het virus heeft opgelopen? Deze en nog veel meer vragen – en de antwoorden. Let wel: de veranderingen volgen elkaar snel op. We proberen deze informatie zo actueel mogelijk te houden.

Optiekondernemers en coronavirus: protocol 16 maartHeeft een werknemer die preventief thuis recht op loon?
Een werknemer kan preventief thuis zitten, omdat hij bijvoorbeeld een huisgenoot besmet is, en hij zijn collega’s zou kunnen besmetten. Werknemers hebben recht op een veilige werkomgeving. Dit houdt in dat jij als werkgever maatregelen moet nemen om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen onder medewerkers. Maak afspraken wat een werknemer nog thuis kan doen. Wanneer er goede redenen zijn voor de werknemer om thuis te werken, dan moet er loon doorbetaald worden. Bij thuisisolatie mag iemand pas 24 uur nadat de klachten verdwenen zijn naar buiten gaan. Hou voor nadere informatie en instructies de website van het RIVM in de gaten.

Mag een werknemer thuisblijven uit vrees voor besmetting?
Een werknemer mag niet zomaar thuisblijven uit angst voor het nieuwe coronavirus. Alleen wanneer er een goede gegronde reden is, mag een medewerker thuis blijven. Het is aan jou als werkgever om per medewerker de situatie te beoordelen en mee te denken in oplossingen. Dat in Nederland het coronavirus is vastgesteld, is in ieder geval nog niet voldoende reden om thuis te blijven. Twijfel je over de situatie? Neem contact op met jouw arbodienst. Wanneer er geen gegronde reden is, geldt de volgende regel: geen arbeid, geen loon.

Wat is het protocol als mijn medewerker vermoedelijk het coronavirus heeft?
Als iemand met ziekteverschijnselen zich bij een arts meldt en de arts denkt dat de patiënt mogelijk het nieuwe coronavirus heeft, gaat er een protocol in werking. In overleg met de arts en de GGD wordt bepaald of een test noodzakelijk is. Niet iedereen wordt getest op dit moment. De verdachte patiënt wordt in isolatie gehouden. Dat kan in thuisisolatie of door opname in het ziekenhuis. Dat is afhankelijk van de situatie.
De thuisisolatie duurt maximaal 2 weken in het geval van het nieuwe coronavirus. De beoordeling en monitoring wordt door de GGD gedaan. De werknemer kan niet zelf bepalen of hij in thuisisolatie moet blijven of niet.

Wanneer is er sprake van ziekteverlof?
Wanneer een werknemer zich ziek meldt, dan moet in principe het loon doorbetaald worden. Neem bij twijfel contact op met de arbodienst. Angst voor het coronavirus is geen reden tot ziekteverlof.

Heeft een werknemer recht op verlof als er geen kinderopvang is?
Op het moment dat de medewerker plotseling naar huis moet om zijn/haar kind op te vangen geldt calamiteitenverlof. Dit is echt alleen bedoeld om werknemers de mogelijkheid te geven om bij onvoorziene omstandigheden in staat te zijn snel te kunnen handelen. Daarna moet de werknemer kijken of het mogelijk is om oppas te regelen, anders is dit risico voor de werknemer. Dit houdt in vermindering van vakantiedagen en/of inhouden van loon. Bekijk het per situatie en ga in gesprek met jouw medewerker(s). Uit coulance zou je bijvoorbeeld aan een tussenoplossing kunnen denken. Trek in ieder geval één lijn binnen jouw organisatie.

Wat kan mijn personeel thuis doen?
In de optiekbranche is dat lastig, maar wel mogelijk. Grijp de kans aan om klanten telefonisch te benaderen voor contactlenscontrole, (receptie)telefoon doorschakelen, webcare/social media beheren, administratief werk, roosters maken, klachtafhandeling enzovoort. Wanneer dit te realiseren is, maar een medewerker dat liever niet wil, dan zijn de consequenties voor de medewerker. Dit betekent dat het mogelijk is om loon en/of vakantiedagen in te houden voor de beschikbare uren.

Mag een werknemer aangepaste werkzaamheden weigeren?
Nee, dan moet hij verlof opnemen.

Ben ik als werkgever verplicht om maatregelen te nemen?
Ja, als werkgever zijnde heb je de plicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Dus ook voor hygiëne in de winkel en de magazijnen.

Heeft een werknemer die in deeltijd moet werken recht op loon?
Als de omzet en de werkzaamheden dusdanig teruglopen dat een werknemer minder moet werken, heeft hij recht op loondoorbetaling. De werkgever kan gebruik maken van de nieuwe tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) voor compensatie van de loondoorbetaling. Kijk op de website van de rijksoverheid voor de meest actuele situatie.