Optometrie in het optiekbedrijf?

NUVO Meets Optometrie

Houten, 31 mei 2021 – Heeft optometrie in het optiekbedrijf toekomst? Deze vraag stond centraal tijdens de NUVO Meets die op 31 mei plaatsvond in het Optiekcentrum. Drie sprekers die met succes een optometriepraktijk hebben neergezet als aanvulling op hun optiekzaak, deelden hun ervaringen. Hoe pak je dit aan, welke partijen heb je nodig en natuurlijk als belangrijkste vraag: is het rendabel?

Hendri van Veen
De bijeenkomst begon met een boeiend verhaal van Hendri van Veen. Naast optiekondernemer is hij voorzitter van OptoContact en bestuurslid bij de OVN. Hij heeft met succes een oogzorgcentrum neergezet en vertelt de groep hoe hij dit heeft aangepakt. Zijn visie hierbij was dat hij laagdrempelig als een winkel wilde zijn, maar de kwaliteit van een ziekenhuis wil leveren. Hij benadrukt het belang van samenwerken met bijvoorbeeld huisartsen, collega-optometristen en oogartsen. Een ander belangrijk punt is het onderscheid tussen commercie en zorg. Hendri concludeert dat optometrie in de optiek rendabel kan zijn maar dat het wel een lange weg is waar je veel geduld voor moet hebben.

Marcel Linneweever
Ook uit de presentatie van Marcel Linneweever van 4D optiek, die hij samen met optometrist Geert Oldenkamp geeft, blijkt hoe belangrijk samenwerking is. Marcel vertelt dat hij optometrie lange tijd als kostenplaatje zag, maar sinds 2018 is hij bezig het serieus op de kaart te zetten. Zij hebben een stichting opgericht: Oogzorgpraktijken Nederland (OZPN). Ook hier is dus samenwerking de rode draad. Marcel en Geert delen hun visie op de toekomst en welke stappen er nodig zijn om de optometrie volledig op zichzelf te laten draaien.

Arie van Vliet
Tot slot benadrukt derde spreker Arie van Vliet hoe belangrijk kwaliteit is bij het neerzetten van optometrie in je bedrijf. Hij nam in 2013 zijn eerste optometrist aan. Dat groeide uiteindelijk uit tot het Oogzorgcentrum Zwolle, dat hij inmiddels verkocht heeft. Hij vertelt de genodigden hoe lang het duurde voordat hij break even draaide. Ook Arie geeft aan hoe belangrijk de samenwerking met huisartsen is, en ook hoe lang het duurt om ervoor te zorgen dat zij de waarde van de optometrist zien.

Conclusie
Alle drie de sprekers benadrukken hoe belangrijk samenwerking is bij het neerzetten van optometrie. Samenwerken met andere optometristen, maar ook met huisartsen, oogartsen, stakeholders. De sprekers hebben alle drie veel ervaring en mooie samenwerkingsverbanden ontwikkeld in hun regio.

Er worden kritische vragen gesteld en de ondernemers discussiëren over of een zorgcentrum schade aan je optiekzaak oplevert of dat het juist een positieve uitwerking heeft. Er wordt gesproken over de vergoeding en of consumenten bereid zijn te betalen voor optometrische zorg. En hoe houd je commercie en zorg gescheiden? Tot slot wordt er van gedachte gewisseld over of dit niet landelijk opgezet zou kunnen worden?

Wordt vervolgd!