NOW-regeling 2.0 gaat in op 6 juli

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (de NOW-regeling) wordt vervolgd. De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies (ten minste 20%). Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.

De NOW is met ingang van 1 juni verlengd met 4 maanden tot 1 oktober. Deze NOW 2.0 kan vanaf 6 juli  worden aangevraagd en voorziet in tegemoetkoming op de loonkosten vanaf 1 juni. Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen bij UWV een tegemoetkoming voor deze vier maanden aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. De omzetdaling wordt dan vastgesteld over een viermaands periode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020.

De nieuwe versie van deze tegemoetkoming in de loonkosten lijkt op zijn voorganger, maar in de NOW 2.0 zijn wel enkele voorwaarden aangepast. De ontslagboete wordt geschrapt. Bedrijven die de NOW 2.0 ontvangen, krijgen dus geen extra verlaging meer op hun NOW-subsidie als ze werknemers om bedrijfseconomische redenen ontslaan. Wel krijgen werkgevers een correctie als ze personeel waar ze NOW over ontvangen ontslaan. Ook is afgesproken dat bij veel ontslagen (meer dan 20) een akkoord moet worden bereikt met de vakbonden. Daarnaast hebben werkgevers een inspanningsverplichting om hun werknemers te stimuleren om een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk. Een bedrijf dat gebruikmaakt van de NOW mag over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

Voor deelname aan NOW 2.0 maakt het niet uit of je wel of niet hebt deelgenomen aan de eerste NOW (maart, april, mei). De nieuwe NOW-regeling wordt uitgevoerd door het UWV, voor aanvragen van de NOW 2.0 en de voorwaarden ga naar www.uwv.nl.

Meer nieuws lezen? Check onze actueel pagina!